image / PAZZO X 丹妮婊姐 A MINÉ MÉ 微甜颶風 少女巨星系列


 
cats.jpg
 

A MINÉ MÉ 少女巨星系列

May 23th 鉅獻登場

 
 

PAZZO
X
人氣巨星youtuber
丹妮婊姐

 
2.jpg
 
 
 
@CML_4878 拷貝.jpg
 
 
 
CML_5047 拷貝.jpg
3.jpg
 
 
CML_5013 拷貝.jpg
 
 

Strong but also sweet

外在的堅毅有著少女柔軟的一面
慢慢知道什麼適合自己
不需要太多的綴飾
女孩中的巨星
妳也可以

 
 
 
CML_4814 拷貝.jpg
 
CML_4856 拷貝.jpg
 
 

醞釀一年半 少女巨星系列:
- 少女巨星迷你絨霧唇釉隨身組
- 丹妮婊姐限定 巨星腮紅
- 丹妮婊姐限定_小臉少女修容餅

 
@CML_5648 拷貝.jpg
 
 
CML_5717 拷貝.jpg
 
 

PAZZO
X
人氣巨星youtuber
丹妮婊姐
/
限量上市
May 23 10:00AM
準時上架