image/ A'SPORTY w/ AMBASSADOR 王顗婷 Jessica 大寫的個人主義 無畏他人目光 做自己的瀟灑自在


 
 

A'SPORTY
2018 SUMMER COLLECTION

feat.  新生代人氣演員 王顗婷 Jessica  

 

讓女孩穿出100種獨特自信風範
時髦選品系列
夏日場正式回歸

 
 

「我不是天生的演員,但我面對鏡頭很自在。」
她說。

 
 
 
 
 
 

RELEASE ON
2018.07.20 FRI

/ time to show yourself /