image/ more than cute 經典美式玩味 比可愛還可愛的女孩


more than cute

100 % cute 100 % cute 100 % cute

 
 
 
 

may 28,  2018

new collection

 
 
 
 

翻開佈滿時光禮物的記憶櫥櫃
每本書每樣擺件都擁有一段故事
建構出一個只屬於自己的小宇宙

 
 
 
 

拾起從見最愛的那本書
加一點天馬行空的想像
調和出100%經典玩味風格

 

Hey girl,

you are the cutest  thing I've ever seen.

 
 
 
PAZZO (6).jpg
 
 
 
 
 
 

most wanted

PAZZO BK pants

/

PAZZO BK經典顯瘦黑褲